Ảnh Mèo Fisher – Thegioiloaica.com

Con mèo Fisher trẻ (Pekania pennanti) với cái miệng mở và quay sang trái

© Holly Kuchera/Shutterstock.com

Mèo Fisher (Pekania pennanti) nhìn ra ngoài từ vòng tròn cây vào mùa đông.

© Holly Kuchera/Shutterstock.com

Mèo Fisher trẻ (Pekania pennanti) ngụy trang trong khúc gỗ.

© Holly Kuchera/Shutterstock.com

Con mèo đánh cá (Pekania pennanti) ngồi trong tuyết vào mùa đông.

© Mircea Costina/Shutterstock.com
© Holly Kuchera/Shutterstock.com

Con mèo Fisher trẻ há miệng và quay sang trái. Fisher trẻ (Martes pennanti) Miệng mở quay sang trái – động vật bị giam cầm

© Holly Kuchera/Shutterstock.com