Hình Ảnh Cá Trâu – Thegioiloaica.com

© Trọng Nguyễn/Shutterstock.com

cá trâu

© patrimonio thiết kế ltd/Shutterstock.com

Câu cá Trâu

© Trọng Nguyễn/Shutterstock.com

Trâu miệng nhỏ (Ictiobus bubalus) có vảy trắng trên bờ đá của Hồ Grapevine, Texas, Hoa Kỳ. Một loài cá thô khỏe mạnh bản địa châu Mỹ thuộc loài Catostomidae

© Trọng Nguyễn/Shutterstock.com