3 Thành Phần Và Giai Đoạn Của Quá Trình Chu Trình Nitơ Biển

Chu trình nitơ trong bể cá biển là một quá trình quan trọng, đóng vai trò quyết định sự tồn tại của nhiều loại vi khuẩn nitrat hóa. Mỗi loại vi khuẩn này có nhiệm vụ riêng, tác động vào vi khuẩn trước đó và sinh ra vi khuẩn tiếp theo. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về 3 thành phần và giai đoạn quan trọng của quá trình chu trình nitơ trong bể cá biển.

Thành Phần Quan Trọng

Ba thành phần quan trọng trong quá trình chu trình nitơ là amoniac (NH³ hoặc NH³+4), nitrit (NO²) và nitrat (NO³). Các thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi và thu hồi nitơ trong bể cá. Quá trình chu trình nitơ thường mất khoảng 30 ngày, nhưng thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như số lượng cá, loài cá và chất hữu cơ trong bể cá.

Giai Đoạn 1 – Amoniac (NH³ hoặc NH³+4)

Giai đoạn đầu tiên trong quá trình chu trình nitơ là giai đoạn amoniac. Amoniac là thành phần cần thiết để bắt đầu quá trình chu trình nitơ. Nguồn amoniac trong bể cá có thể đến từ cá và chất thải của động vật hoặc thức ăn dư thừa và chất hữu cơ đang phân hủy từ cả động vật và thực vật. Trong giai đoạn này, amoniac bắt đầu tích tụ trong bể cá, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chu trình nitơ.

Quan trọng là không nên loại bỏ amoniac hoặc ngăn cản sự tích tụ của nó trong quá trình chu trình. Amoniac là nguồn cung cấp chất thải cho vi khuẩn và làm nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo của quá trình chu trình nitơ. Bạn có thể tăng tốc quá trình chu trình nitơ bằng cách sử dụng các phương pháp thay thế hoặc các lựa chọn không sử dụng cá.

Giai Đoạn 2 – Nitrit (NO²)

Sau khoảng mười ngày, amoniac sẽ được chuyển đổi thành nitrit thông qua quá trình nitrat hóa. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chu trình nitơ. Nitrit cũng có thể gây hại cho động vật biển ngay cả ở mức độ thấp hơn. Việc có nitrit là điều cần thiết để quá trình chu trình nitơ tiếp tục diễn ra.

Nitrit sẽ tăng lên mức cao khoảng 15 ppm, là giai đoạn quan trọng nhất. Sau đó, mức nitrit sẽ giảm xuống và đạt đỉnh vào khoảng ngày thứ 30. Những con số này có thể biến đổi tùy thuộc vào điều kiện của bể cá.

Giai Đoạn 3 – Nitrat (NO³)

Cuối cùng, amoniac được chuyển đổi thành nitrat thông qua quá trình nitrat hóa. Nitrat là thành phần cuối cùng trong quá trình chu trình nitơ. Vi khuẩn nitrat hóa sẽ tồn tại trên bề mặt của các vật thể trong bể cá và chuyển đổi nitrat thành nitrobacters. Khi chỉ số nitrat tăng lên, bạn có thể biết rằng quá trình chu trình nitơ đang tiến triển thành công.

Đây là những thành phần và giai đoạn quan trọng của quá trình chu trình nitơ trong bể cá biển. Hiểu rõ về các giai đoạn này sẽ giúp bạn quản lý bể cá một cách hiệu quả và đảm bảo môi trường sống tốt cho các loại cá trong bể. Hãy tham khảo thêm thông tin trên Thế Giới Loài Cá để biết thêm các phương pháp và lưu ý quan trọng cho quá trình chu trình nitơ trong bể cá của bạn.