Chính Sách Bảo Mật

Vui lòng đọc Thegioiloaica.com để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó.

Giới thiệu

Tại Thegioiloaica.com, quyền riêng tư của người dùng luôn được tôn trọng và bảo vệ. Khi truy cập trang web của chúng tôi, xin vui lòng dành chút thời gian đọc qua Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để hiểu những gì Thegioiloaica.com cho phép và không cho phép.

Thu thập dữ liệu

Khi bạn đăng ký tài khoản sử dụng thông tin cá nhân của mình để nhận bản tin từ Thegioiloaica.com. Bạn phải cung cấp chính xác các thông tin như họ và tên, số điện thoại, email… để chúng tôi cung cấp bản tin chính xác và đầy đủ nhất. Do đó, chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình tốt hơn.

Khi nào thì thông tin được phép thu thập

Thu Thập Thegioiloaica.com chỉ thu thập thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký nhận thông báo từ chúng tôi. Không còn bất kỳ hình thức thu thập thông tin nào khác.

Thông tin được lưu giữ trong bao lâu

Sau khi bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, bạn sẽ được thông báo định kỳ. Nếu đến một ngày bạn không muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi nữa, bạn có quyền ngừng nhận thông tin liên lạc. Sau đó chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân đã lưu của bạn.

Bên thứ ba

Trang web Thegioiloaica.com sẽ có liên kết với bên thứ ba. Nếu nó đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể nhấp để mở nó, nếu bạn cho rằng bên thứ ba không an toàn, bạn có thể bỏ qua nó.

Nếu bạn click vào bên thứ ba, bên thứ ba đó sẽ có những điều khoản và chính sách khác với Thegioiloaica.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do bên thứ ba cung cấp.

Chương trình liên kết 

Trang web Thegioiloaica.com, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh hoặc các sản phẩm khuyến mãi từ bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các chính sách và điều khoản của bên thứ ba khác với Thegioiloaica.com, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết.