Điều Khoản Sử Dụng

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng Thegioiloaica.com, bạn phải đồng ý và chấp nhận các điều khoản do chúng tôi đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sau, vui lòng ngừng truy cập trang web của chúng tôi.

Truy cập Thegioiloaica.com

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi bạn là thành viên, chúng tôi sẽ gửi thông báo nếu những thay đổi là cần thiết và phù hợp với người dùng.

Bạn phải đồng ý rằng dữ liệu cá nhân đăng ký mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web Thegioiloaica.com được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Mọi thông tin bạn cung cấp phải chính xác để chúng tôi cập nhật thông tin kịp thời.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn bị rò rỉ và nghi ngờ người khác truy cập, vui lòng thay đổi mật khẩu kịp thời. Liên hệ với chúng tôi để hủy bỏ và phục hồi ngay lập tức. Nếu chúng tôi phát hiện truy cập đáng ngờ hoặc độc hại, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản mà không cần thông báo.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web Thegioiloaica.com là của chúng tôi. Theo đó, bạn không được sao chép, sửa đổi, trình diễn công khai, lưu trữ, tải xuống, tái xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có trên Thegioiloaica.com

Thương hiệu

Thương hiệu Thegioiloaica.com thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bạn không được sử dụng thương hiệu Thegioiloaica.com cho bất kỳ mục đích nào mà không được chúng tôi cho phép.

Bị cấm những hành vi

Thegioiloaica.com chỉ cung cấp dịch vụ cho bạn một cách hợp pháp với mục đích đã định và phù hợp với các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Nghiêm cấm ngôn từ thô tục xúc phạm uy tín của người khác. Kích động người khác vi phạm pháp luật là điều cấm kỵ. Không thảo luận tôn giáo, chính trị trên Thegioiloaica.com.

Vi phạm bản quyền

Chúng tôi rất coi trọng nội dung có bản quyền. Chúng tôi thu thập một lượng lớn thông tin và dữ liệu trên Internet và sắp xếp chúng một cách chính xác và đầy đủ nhất. Nếu bạn biết rằng bất kỳ thông tin nào của chúng tôi vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, chúng tôi sẽ xem xét, xóa ngay lập tức và xin lỗi.